Local Knowledge Book Series
ก ไก่ เฮฮา ปราจีนบุรี
Story Name
ก ไก่ เฮฮา ปราจีนบุรี
Author
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2555
Call Number
ยว .ว36กก

ก ไก่ เฮฮาปราจีน เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก 3-6 ปี เป็นการนำ วัตถุ สิ่งของ พืช อาหาร สถานที่ ที่โดดเด่นและพบได้ในจังหวัดปราจีนบุรี มาเล่าเรื่องราวเรียงร้อยด้วยตัวอักษรไทย ก – ฮ เพื่อให้เด็กได้เชื่อมโยงภาพที่เห็นในหนังสือกับประสบการณ์ที่เคยพบเห็น ทั้งที่เคยรู้จักและไม่เคยรู้จัก ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายตามแต่ละท้อง ถิ่น