Local Knowledge Book Series
สำรวจเมืองสมุทร
Story Name
สำรวจเมืองสมุทร
Author
นิรมล มูนจินดา / วาดภาพ : วชิราวรรณ ทับเสือ
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2555
Call Number
ยว .น37สร

สำรวจเมืองสมุทร เป็นเรื่องราวท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสถานที่ บุคคล สิ่งของ และกิจกรรมที่น่าสนใจ ให้ข้อมูลสำหรับเด็กประถมศึกษา เนื้อหาสั้นๆ ง่ายและกระชับ เป็นการจุดประกายให้เด็กอยากรู้ อยากศึกษา แล้วไปค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อไป โดยท้ายเล่มแนะนำหนังสือและข้อมูลบุคคลให้เด็กค้นคว้าเพิ่มเติมได้