Staff Picks
Nowhere Girl
Story Name
Nowhere Girl
Author
Juli Baker & Summer
Printing House
a book
Call Number
910.4 .ช527

หนังสือที่วาดความทรงจำจากการไปฝึกงานที่เบอร์ลินสามเดือน ได้เจอเพื่อนใหม่นานาชาติ ได้เรียนรู้ชีวิต และทำให้เติบโตขึ้นทีละน้อย ประกอบกับความซุกซนของลายเส้นและสีสันสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียน จะทำให้ผู้อ่านอบอุ่นหัวใจ และอยากออกเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตตัวเอง