Staff Picks
เศษเสี้ยวของเธอ (Pieces of you)
Story Name
เศษเสี้ยวของเธอ (Pieces of you)
Author
Tablo (ผู้แปล : ทศพล ศรีพุ่ม)
Printing House
ไจไจบุ๊คส์
Call Number
รส. ล34 2560

เรื่องสั้นสิบเรื่องของ ทาโบล ได้เรียงร้อยสารพันความลับและความวิตกกังวลในวัยเยาว์เข้าด้วยกัน กระซิบถ้อยคำปลอบประโลมใจไปถึงผู้คนในวัยแห่งการเติบโตและสูญเสีย