New Arrivals
Pieces of you เศษเสี้ยวของเธอ
Story Name
Pieces of you เศษเสี้ยวของเธอ
Author
แดเนียล อาร์มันด์ ลี ผู้แปล : ทศพล ศรีพุ่ม
Printing House
ไจไจบุ๊คส์
Call Number
รส .ล34 2560

เรื่องสั้นสิบเรื่องของ ทาโบล ได้เรียงร้อยสารพันความลับและความวิตกกังวลในวัยเยาว์เข้าด้วยกัน กระซิบถ้อยคำปลอบประโลมใจไปถึงผู้คนในวัยแห่งการเติบโตและสูญเสีย