New Arrivals
เก่งวิทย์ด้วยตนเองจนคุณครูตกใจ : แสง
Story Name
เก่งวิทย์ด้วยตนเองจนคุณครูตกใจ : แสง
Author
Jeong Minlyeong
Printing House
นานมีบุ๊คส์
Call Number
ยว .ช926กว

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปไขข้อข้องใจว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งรอบตัว เรียนรู้คุณสมบัติของแสงที่เป็นทั้งคลื่นและอนุภาค ศึกษาการสะท้อนและการหักเหของแสง หาคำตอบว่าคนและสัตว์มองเห็นสิ่งรอบตัวเหมือนกันหรือไม่ และไปทำความรู้จักกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคว้าเรื่องแสง โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน