New Arrivals
สารพันกีฬาและความบันเทิง
Story Name
สารพันกีฬาและความบันเทิง
Author
Yang Yang Tu ผู้แปล : ประจิตร ป้อมอรินทร์
Printing House
ทองเกษม
Call Number
ยว .ห622สพ

รวบรวมเรื่องราวความรู้ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวที่เราพบเป็นประจำในชีวิตประจำวัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอุปกรณ์การเขียน การจดบันทึก เช่น หนังสือ น้ำหมึก พู่กัน ดินสอ ปากกา ฯลฯ ที่มาของตัวอักษรที่ใช้สร้างสรรค์งานเขียน การละเล่น กีฬาเพื่อความบันเทิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ ที่มาของภาพยนตร์ ที่มาของกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน กีฬาโอลิมปิก การวิ่งมาราธอน และอื่นๆ อีกมากมาย