New Arrivals
หนูไม่อยากไปโรงเรียน
Story Name
หนูไม่อยากไปโรงเรียน
Author
ชัง ฮเย-กยอง ภาพ : โจซี บิเซลลอน
Printing House
ประพันธ์สาส์น
Call Number
ยว .ช129หม

หนูน้อยโฮยาร้องว่าไม่อยากไปโรงเรียนตั้งแต่เช้า คุณแม่ที่วุ่นวายอยู่กับการเตรียมตัวตอนเช้าจึงไม่ทันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อย ดังนั้นโฮยาจึงวิ่งหนีไปซ่อนตัว และก่อนที่จะสายไปมากกว่านี้ คุณแม่จึงค้นหาตัวหนูน้อยโฮยา เพื่อถามว่าทำไมเธอจึงไม่อยากไปโรงเรียน และสอนให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่โรงเรียนด้วยตนเอง ทำให้โฮยารู้สึกอยากไปโรงเรียนอีกครั้ง