New Arrivals
ประวัติย่อก่อการร้าย
Story Name
ประวัติย่อก่อการร้าย
Author
พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์
Printing House
โพสต์
Call Number
303.625 .พ28

มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามก่อเรื่องรุนแรง เพื่อให้คนในสังคมเกลียดชังกันเอง เพื่อให้เกิดการเลือกข้าง เพื่อให้คนสนใจปัญหาของเขา เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า "กลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรง" เบื้องหลังกลุ่มก่อการร้ายทุกกลุ่มย่อมมีความคับแค้น หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวของกลุ่มก่อการร้ายใหญ่ โดยบอกเล่าความเป็นมา อุดมการณ์ วิธีการ ของเขา ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจ ซึ่งหล่อเลี้ยงพวกเขาอยู่ โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาขัดแย้งมากมาย เพราะคำว่าผลประโยชน์นั้นมีน้ำหนักมากกว่าคำว่าสันติภาพ