New Arrivals
Macaron in France
Story Name
Macaron in France
Author
โคบายาชิ คานาเอะ ผู้แปล : สุพรรณี เตชรุ่งถวิล
Printing House
อมรินทร์ Cuisine
Call Number
641.86 .ค25

ถ่ายทอดเรื่องราวของมาการองจากประเทศต้นกำเนิดอย่าง “ฝรั่งเศส” โดยผู้เขียนชาวญี่ปุ่นได้เดินทางไปทดลองและเขียนสูตรไกลถึงประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับเสาะแสวงหา มาการองประจำท้องถิ่นในเมืองต่างๆ พร้อมนำเสนอสูตรให้คุณได้ทำมาการองแบบคนฝรั่งเศสได้ที่บ้าน นอกจากนี้ผู้เขียนยังนำส่วนผสมหลักของมาการอง อย่างอัลมอนด์ป่นมาทำขนมอบอื่นสไตล์ฝรั่งเศสด้วย เช่น ฟินองเซีย มาเดอเลน คุกกี้ไดมอนด์ เป็นต้น