New Arrivals
Single parent เลี้ยงเดี่ยวไหว ถ้าใจแข็งแรง
Story Name
Single parent เลี้ยงเดี่ยวไหว ถ้าใจแข็งแรง
Author
มาซามิ ซาซากิ ผู้แปล : อาคิรา รัตนาภิรัต
Printing House
แซนด์คล็อคบุ๊คส์
Call Number
649.1 .ซ222

เมื่อต้องเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยไม่คาดฝัน สิ่งสำคัญคือจะรับมือกับมันอย่างไรดี หนังสือเล่มนี้รวบรวมวิธีการรับมือต่าง ๆ เมื่อต้องกลายเป็น "พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว" โดยไม่คาดฝัน การสร้างสัมพันธ์กับลูกในทุกช่วงวัยเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ ถาม-ตอบเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องเจอในการเลี้ยงลูก พร้อมกรณีศึกษามากมายที่นำไปปรับใช้ได้จริง