New Arrivals
กาแฟกับขนมปัง บนทางที่บรรจบกัน
Story Name
กาแฟกับขนมปัง บนทางที่บรรจบกัน
Author
มโนภาพ
Printing House
อมรินทร์แทรเวล
Call Number
641.877 .ก2681

ติดตามวิถึกาแฟของร้านกาแฟเก๋ๆ ในญี่ปุ่น เรื่องราวความรักที่มีต่อกาแฟ ถ้วย ภาชนะ และของสะสมเกี่ยวกับกาแฟ รู้จักอุปกรณ์ชงกาแฟชนิดต่างๆ เมล็ดกาแฟ การคั่วและบดเมล็ดกาแฟ การชงกาแฟ สูตรอาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับกาแฟ ขนมแนะนำสำหรับกินคู่กับกาแฟ และเมล็ดกาแฟแนะนำ