New Arrivals
เทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์
Story Name
เทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์
Author
นพ.คาโต้ โทะชิโนะริ
Printing House
Amarin Health
Call Number
616.831 .ท82

ปลุกสมองให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันแบบใหม่ สร้างกิจกรรมในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อยกระดับการตื่นตัวของสมองในยามเช้า เช่น การกลับมาใส่ "ชุดชั้นในเซ็กซี่" อีกครั้ง การปรุงอาหารโดยใช้อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด ฯลฯ