Staff Picks
วันนี้เป็นยังไงบ้าง
Story Name
วันนี้เป็นยังไงบ้าง
Author
เสียงที่ไม่ได้ยิน
Printing House
สปริงบุ๊กส์
Call Number
808.882 .ส76 2561

บนเส้นทางชีวิตมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะ ไม่มีคำว่าง่ายสำหรับการใช้ชีวิต ความสุขมียากขึ้นเมื่อเราเติบโต ถึงร้องไห้ก็ต้องฝืนยิ้มเหมือนไม่เคยเกิดขึ้น ไม่ชอบใครก็ต้องเก็บไว้ เจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องแกล้งทำว่าเข้มแข็งเสมอ อดทนหน่อยนะ เดี๋ยวเรื่องทั้งหมดก็ผ่านไป