New Arrivals
คำตอบ
Story Name
คำตอบ
Author
ดวงฤทธิ์ บุนนาค
Printing House
ก็องดิดบุ๊คส์
Call Number
895.914 .ด7210

ในคืนที่เงียบสงบ เรามักจะมีความฝันที่ยาวนานและสมจริง ในแบบที่แยกไม่ค่อยออกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่ฝัน จนหลายครั้งก็ทำให้สับสน บางครั้งความฝันก็พาเราไปในที่ที่เราไม่เคยรู้จัก ดินแดนที่เราเคยเห็นแต่ในภาพยนต์ที่เราดูก่อนหลับไป บางครั้งเราก็ฝันซ้ำเรื่องเดิมกับคืนก่อนที่ผ่านมา บางครั้งเราก็ฝันเป็นการผจญภัยอันโลดโผน และบางครั้งเราก็ฝันว่าเราเป็นใครบางคนที่เราไม่ได้เป็น ทุกครั้งที่ตื่นจากความฝัน เราจะมีประสบการณ์ในการข้ามเขตแดนที่สำคัญ