Staff Picks
หยามเหยียด (Il Disprezzo)
Story Name
หยามเหยียด (Il Disprezzo)
Author
Alberto Moravia (ผู้แปล : นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ)
Printing House
ไลต์เฮาส์
Call Number
รป .ม872ห

บทบันทึกความปวดร้าวของชายหนุ่มผู้ทุรนทุรายอยู่กับความพยายามเพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้ความรักแปรเปลี่ยนเป็นความเหยียดหยามอย่างไร้ทางเยียวยา คือเรื่องราวของชายผู้ขลาดเขลาต่อโลกใหม่แห่งวัตถุนิยม โลกที่ทำให้เขาหลงทาง ทำร้ายตนเองและคนที่เขารักอย่างไม่รู้ตัว ด้วยวิธีการเล่าที่ชวนให้รู้สึกเหมือนโดนตรึงอยู่กับความเย็นเยียบนิ่งชาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย