New Arrivals
อยู่วังสระปทุม
Story Name
อยู่วังสระปทุม
Author
สุมาลี
Printing House
นานมีบุ๊คส์
Call Number
นว .ส462อ

เรื่องราวสนุกๆ ของบรรดาแมวที่ไม่ได้รับเชิญที่พากันตบเท้าเข้ามาอยู่ในรั้ววังสระปทุม จนได้ถวายตัวกลายเป็นแมวทรงเลี้ยง ชวนกันมาเล่าเรื่องสนุกๆ ของบรรดาสุนัข แมว งู หนู กระรอก แม้แต่ปลาชะโด และสัตว์อื่นๆ ที่แอบและไม่ได้แอบเข้ามาอยู่ในวังเพื่อมาพึ่งพิงอาศัย ด้วยพระเมตตาขององค์สมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงให้อยู่ร่วมกันในรั้ววังอย่างอบอุ่นและปลอดภัย จนมีงูเคยข้ามาอยู่ในวังนับได้แล้วเป็นตัวที่ 29