New Arrivals
แม่
Story Name
แม่
Author
แม็กซิม กอร์กี้
Printing House
ศรีปัญญา
Call Number
รป .ก97ม

“แม่” ของ “กอร์กี้” เป็นผู้หญิงคนงานธรรมดาๆ ซึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากแม่ของคนงานทั้งหลายนับหมื่นนับแสน ต้องตรากตรำทำงานทั้งในฐานะแม่คนงานและในฐานะที่ต้องถูกกดขี่ทางเพศ ตลอดชีวิตของแม่มีแต่งานหนักและความกลัว ความกลัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการถูกตบตีเป็นประจำของผัวขี้เมา ซึ่งเอาความเจ็บแค้นที่ตนมีต่อสังคมและโลกมาระบายใส่เมียของตนเอง อดีตของแม่ถูกลืมเลือนไปหมดและอนาคตก็ไม่เคยนึกเห็น แต่เมื่อ “ปาเวล” ลูกชายของแม่เริ่มมีความสำนึกทางการเมืองและเข้าร่วมในการต่อสู้ แม่ก็ยืนอยู่เคียงข้างลูกชาย ความคิดของแม่เองก็ค่อยๆ คลี่คลายไปกับลูกชายด้วย วิถีชีวิตของแม่จึงแตกต่างไปจากคนงานหญิงธรรมดาๆ แม่ได้ก้าวเข้าไปในการต่อสู้ทีละขั้นๆ จากแม่นี้เองที่บรรดาสหายของปาเวลตระหนักได้ถึงความรักกันฉันพี่น้องของคนงานทั้งหลาย