New Arrivals
กุลีอินเดีย
Story Name
กุลีอินเดีย
Author
อามาน เซธิ
Printing House
สันสกฤต
Call Number
รป .ซ543ก

เรื่องราวของชนชั้นใช้แรงงานกลุ่มเล็กๆ ในอินเดียในแง่มุมของพวกเขาเอง “อัชราฟ” และผองเพื่อน พวกเขาหาเช้ากินค่ำ กิน นอน ดื่ม และฝัน อยู่ในตรอกข้างถนนกรุงเดลี เมืองที่มีคนอารมณ์ร้าย 20 ล้านคน เมืองที่มีสี่แยกเป็นบ้าน มีฟุตบาธเป็นห้องรับแขก มีบาร์เหล้าทำด้วยกระดาษแข็ง มีร้านน้ำชาคล้ายซากฟอสซิล แต่พวกเขาก็มีความสุขในแบบที่คนอีกหลายล้านคนอาจไม่เคยมี