New Arrivals
นม (The Breast)
Story Name
นม (The Breast)
Author
Philip Roth (ผู้แปล : บัญชา สุวรรณานนท์)
Printing House
Library House
Call Number
รป .ร946

เรื่องราวของ เดวิด แอลลัน เคเพช ศาสตราจารย์วิชาวรรณคดีในมหาวิทยาลัย ลืมตาตื่นมาในเช้าวันหนึ่ง เขาก็ได้กลายร่างเป็นเต้านมผู้หญิงขนาด 6 ฟุต หนัก 155 ปอนด์เป็นเต้านมกลมๆไม่มีแขนขา ไม่มีหัว แต่ยังมีระบบภายในของมนุษย์ที่เอื้อให้มีชีวิตอยู่ได้ ผู้เขียนได้สร้างสรรค์งานอย่างมีชั้นเชิงซ่อนสัญลักษณ์ และนัยยะอย่างแยบยล แฝงปรัชญาไว้อย่างจัดจ้าน ซึ่งจะพาผู้อ่านก้าวข้ามความมีอารยธรรมไปกับวิสัยทัศน์ทางกายภาพ และความปรารถนาทางเพศที่เกินขอบเขตจินตนาการ ย้อนมองเนื้อแท้ในจิตสํานึกของมนุษย์ซึ่งสร้างความสนุก ขบขัน เย้ย หยันและพิลึกเหลือที่จะกล่าว